O firmi

Veledrogerija Co.medprom d.o.o. posluje od 1998. godine i bavi se uvozom i prodajom lijekova i medicinskih sredstava. U kategoriji lijekova fokusirani smo na rad sa sekundarnim i tercijarnim nivoima zdravstvene zaštite sa derivatima ljudske plazme, onkološkim programom, vakcinama i serumima, imunobiološkim preparatima, anesteticima, antibioticima i rastvorima za peritonealnu dijalizu, a u kategoriji medicinskih sredstava težište je na radu sa potrošnim materijalom za interventnu kardiologiju, ortopedskim implantatima, hirurškim šavnim materijalom, bakteriološkim podlogama, medicinskom plastikom i sanitetskim materijalom. Najznačajnije kompanije čije proizvode plasiramo na tržištu BiH su: Johnson & Johnson, Baxter, Panpharma, Rotexmedica, Ebewe, Ergon Sutramed, Biomet, Troge, Biosensors, CID, VUP … Od 2008. godine posjedujemo sertifikat EN ISO 9001:2008.

Najznačajnije poslovne referense:

- Snabdjevanje zdravstvenih ustanova anesteticima, antibioticima, mikrobiološkim proizvodima, medicinskim sredstvima i opremom.

- Snabdjevanje zdravstvenih ustanova citostaticima po ugovoru sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS.

- Snabdjevanje zdravstvenih ustanova hrirurškim šavnim materijalom po ugovoru sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS.

- Snabdjevanje zdravstvenih ustanova sanitetskim i potrošnim medicinskim materijalom po ugovoru sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS.

- Snabdjevanje zdravstvenih ustanova ortopedskim implantatima po ugovoru sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS.

- Snabdjevanje zdravstvenih ustanova sa potrošnim materijalom za rad u sali za kateterizaciju.